قدرتمندسازی بینش مردم اولین راه کاهش آسیب های �رهنگی است

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع تهاجم فرهنگی و اتخاذ موضع تهاجمی در برابر تهاجم فرهنگی با حضور حجت الاسلام علی امیری آتشانی معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و نستوه جهان بین رئیس گروه برنامه ریزی مقابله با جنگ نرم سازمان تبلیغات اسلامی روانه آنتن شد.

در ابتدای برنامه حجت الاسلام آتشانی عنوان گفت: از دهه Û·Û° تاکنون رهبری تعابیر مختلفی مانند شبیخون فرهنگی تا غارت فرهنگی ، ناتوی فرهنگی و امروز نفوذ فرهنگی را به کار برده اند و فرهنگ را به اکسیژن تشبیه کرده اند. انقلاب اسلامی انقلابی از جنس دین و معنویت بود. از زمان پیروزی انقلاب تا کنون بسیاری از تهاجمات دوران ستم شاهی  Ø§Ø² بین رفته است.

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: باید همه سطوح جامعه از مدیران تا مردم که متولی فرهنگ هستند به این باور برسند که هجوم در حال رخ دادن است زیرا تا زمانی که تهاجم را جدی نگیریم نمی توانیم  Ø¯Ø± مقابل آن مقاومت کنیم.

حجت الاسلام آتشانی با تاکید بر اینکه اختصاص جریان فرهنگی تنها به یک بخش جامعه نوعی بازی در پازل دشمن است، گفت: برای جدی گرفتن این تهاجم تمام آحاد جامعه از سطوح فناوری تا فرهنگ باید کنار هم قرار بگیرند.

وی افزود: برای کاهش آسیب های فرهنگی اولین راه قدرتمندسازی مردم با بالا بردن بینش سیاسی و دینی است که در این راستا تبلیغات دینی باید با غایت تربیت دینی صورت گیرد.

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: هر حرکت خدماتی در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی که برای مردم انجام می شود اگر برای رضای خدا باشد برای فرهنگ موثر است. آنچه به تهاجمات فرهنگی قوت می بخشد سلطه غرب در فناوری هاست در حالی که ما ظرفیت های خوبی در فرهنگ و دین خود مانند جریان غدیر و ..داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

در ادامه این برنامه جهان بین نفوذ فرهنگی را ناظر بر بخش نخبگانی جامعه دانست و گفت: نفوذ فرهنگی بخشی از تهاجم فرهنگی است که افراد در آنها از برخی از گرایشات که مورد تایید اسلام نباشد متاثر شده اند. مهمترین ابزار جنگ نرم فرهنگی پس از رسانه حوزه نخبگان است و از این رو این حوزه تخصصی و بسیار حساس است.

رئیس گروه برنامه ریزی مقابله با جنگ نرم سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در تاریخ، حکومت هایی در اداره سیستم های خود موفق بودند که به نخبگان میدان داده اند و هیچگاه نخبگان را از خود جدا نکردند. کشورهای موفق همواره سعی کردند آنها را به سیستم مدیریتی خود وارد کنند. بنابراین راه کار کلی برای وضعیت فعلی آشتی با نخبگان است.

[ad_2]
لینک خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.