جلسه هماهنگی اجرای گ�تمان ملی �رهنگ حماسه برگزار می‌شود

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری گفتمان ملی، با تاکید وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر دیپلماسی فرهنگی، جلسه داخلی وزارتخانه مرکب از معاونت‌ها و سازمان‌ها، در اتاق جلسه مشاوران، اجرا می‌شود.

هدف از این جلسه، انسجام داخلی و هماهنگی معاونت‌ها و سازمان‌ها برای پیشبرد و اجرای موفق گفتمان ملی فرهنگ حماسه است که بخش مهمی از دیپلماسی فرهنگی قلمداد می شود.

[ad_2]
لینک خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.