نشست شاهنامه پژوهی در موزه ملک برگزار می شود

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

[ad_1]

براساس خبرها به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست‌های «شاهنامه‌پژوهی بر اساس نسخه‌های گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک» با خوانش دکتر محمود جعفری دهقی در پاییز ۱۳۹۶ خورشیدی، چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۶ در «تالار هزارداستان» نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برپا می‌شود. زمان نخستین نشست، چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ خورشیدی خواهد بود. نشست‌های شاهنامه‌پژوهشی، از سلسله نشست‌های تخصصی فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به شمار می‌آید که کتابخانه و موزه ملی ملک، در منظومه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی با موضوع‌های گوناگون برگزار می‌کند. بزرگ‌ترین موقوفه فرهنگی ایران، مجموعه‌ای نفیس از نسخه‌های شاهنامه را در میان گنجینه نسخه‌های خطی خود جای داده است. شاهنامه بایسنغری در این میانه، یک شاهکار به شمار می‌آید که جلوه‌ای ویژه به آن مجموعه بخشیده است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی را به حضور در سلسله نشست‌های «شاهنامه‌پژوهی بر اساس نسخه‌های گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک» فرامی‌خواند. نشست‌ها در تالار هزارداستان این موقوفه برپا می‌شود. کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی به شمار می‌آید که حاج حسین آقا ملک در سال ۱۳۱۶ خورشیدی بر آستان قدس رضوی وقف کرده است. ساختمان این گنجینه بزرگ، اکنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردرباغ ملی، خیابان ملل متحد» جای دارد.

[ad_2]
لینک خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.