مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

دانلود

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق دسته: علوم اجتماعی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 239 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 214 مقاله حاضر در 214 صفحه جهت ارائه در مقطع ارشد رشته مطالعات منطقه ای با رعایت تمام اصول مقاله نگاری آماده گردید و در ضمن فهرست مطالب در زیر آمده است انشالله مورد پسند واقع گردد قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود فهرست مطالبعنوان                                                                                                           صفحهپیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1                                                                                                                بخش اول : مقدمه نظری…………………………………………………………………………… 2كلیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 3 1-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. 3      2-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. 4  3-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. 4                                                                                                4- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. 4                                                                                                   5- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… 4                                                                                              6- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. 5                                                                                             7- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… 5                                                                                                8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6                                                                                              9- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. 6                                                                                              10- اركان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… 6                                                                 11- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. 7                                                                                              12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… 7                                                 13- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. 8                                                                                    چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………….. 9             فصل اول: تعریف منازعه و همکاری…………………………………………………………. 10                                             1-   نظریه نوواقع گرایان  …………………………………………………………………………..  12                                                                              2-   نوکاركردگرایی…………………………………………………………………………………… 14                                                                                            3-   نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. 15                                                                             فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط بین الملل………………………………………………………………………………………………… 19                                                                                                         1-   روابط بین الملل به مثابه یک بازی………………………………………………………… 20                                                           2-   انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. 21                                                            3-   بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. 21                                                                4-   بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. 22                                تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………. 24  جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. 25                                                                                    ایران………………………………………………………………………………………………………. 25                                                                                                                تركیه………………………………………………………………………………………………………. 26                                                                                                                عراق………………………………………………………………………………………………………. 27                                                                                                               دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… 27                                                                                            سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. 28بخش دوم : …………………………………………………………………………………………….. 29                                                                          فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………………………………….. 30                       –       دوره اول ( 80-1979 ) : …………………………………………………………………….. 31                                                                         –       مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. 31                                    1-   اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. 32                                                                                                  2-   اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. 34                                                                              –       دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )………… 35                                                                                             مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. 35                                                                           الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. 35                                                       ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا…………………………………. 37                               1- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… 37                                                                                                 2- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. 39                                                                                                   – دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات    منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. 43                                                       مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… 44                                                                                       1-   تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. 44                                                      2-   الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. 45                                                                        فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن…………………………………….. 50                               –       اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه………………………………………………………… 52                                                            –       نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53                                                                                                     –       سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………………………………… 55                                                                              –       روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. 59                                                      –       سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه……………….. 66          –       مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………….. 76                                                      فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 80                                                                                  الف) موقعیت جغرافیایی عراق……………………………………………………………………. 80                                                    1-   ژئوپلتیک آب ……………………………………………………………………………………… 84                                                                                             2-    ژئوپلتیک نفت ……………………………………………………………………………………. 85                                                                                         3-    ژئوپلتیک کردها…………………………………………………………………………………. 86                                                                                       1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق……………………………………………………….. 86                                                            2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد……………………………. 89                            1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. 90                                                                                                                             2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ……………………………… 91                                  3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق……………………………………………. 91                                                4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان…………… 91         5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده…………………….. 92                     6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. 92    4- ژئوپلتیک کردها …………………………………………………………………………………. 93                                                                                           ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. 95                                                             1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. 95                                                               1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… 95                                                  2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. 96                                              1-2-1- اختلاف با ترکیه …………………………………………………………………………. 96                                                                                      2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… 96                                                        3-2-1- اختلاف با سوریه ……………………………………………………………………….. 97                                                                                  4-2-1- اختلاف با کویت …………………………………………………………………………. 97                                                                                    3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… 98                                 ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… 99                                        1- جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………. 99                                                                                2- جمهوری ترکیه…………………………………………………………………………………… 100                                                                                            1-2- طرح اوزال …………………………………………………………………………………….. 101                                                                                             2-2- سیاست ترک سازی………………………………………………………………………… 101                                                                               3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. 102                                                                       4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… 102                                                            3- عربستان سعودی ………………………………………………………………………………. 102                                                                                       4- سوریه ……………………………………………………………………………………………… 103                                                                                                        5- اسرائیل …………………………………………………………………………………………….. 104                                                                                                      6- ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………………. 104                                                                                   7- روسیه ……………………………………………………………………………………………… 106                                                                                                        8- اروپا ………………………………………………………………………………………………… 107                                                                                                            فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه درقبال دولت جدید عراق… 108 –       زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق…………………………………………….. 108                                              الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. 108                                                      ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ……………………………………………………… 111                                                         بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق……………………. 113  فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. 114                  الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. 114              ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… 116                                               ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. 119            فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ……………………………………….. 120                                            الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. 120               ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ………………………………. 121                                         ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن……… 123            د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت………………………………….. 127                                             1- کسب امتیاز سیاسی ……………………………………………………………………………. 127                                                                                           2- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………… 127                                                                                                3- شرکت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………………….. 128                                                                            4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. 128                                                ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا……………….. 130                     1- حفظ تمامیت ارضی عراق…………………………………………………………………….. 130                                                                                    2- حمایت ترکمن ها ………………………………………………………………………………… 130                                                                                                  3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ………………………………………………….. 131                                                                و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. 132                                  ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ……………………….. 134                             ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. 135                                          فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات) ………………………………………………………………………………………. 136                                                  الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به تحولات عراق ………………………………………………………………………………………….. 137                                                     ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی)     141             ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید…………………………. 143                                                                      فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلاتمنافع ایران و ترکیه در عراق    145                                                                                             الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید       1451- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. 145               2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق………… 149                          3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. 150                             ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق……………………………………….. 151                                                                       1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. 151                                      2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک…………………. 152                                          3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق  153                                                                                       4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید…………………………… 154                                                      فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید          155                                                                                           الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. 156                                                  1-   همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. 156                                          2-   همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی …………………………………………… 157                                                                   3-   همکاری در زمینه نفت و گاز……………………………………………………………….. 158                                                                                           ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق……………………………………… 160                                                              1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. 160                                                                                  2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها …………………………………………………… 160                                                        3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. 162                                                           ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید…………… 164    1-زمینه های رقابت………………………………………………………………………………… 164  1-1-رقابت در بازار عراق………………………………………………………………………… 1641-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… 164                                      2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید……………………………………… 166                                                          فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران    1681-فدرالیسم ……………………………………………………………………………………………. 170                                                                                                                         2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران……. 185                     بخش چهارم:استنتاجات موضوعی………………………………………………………….. 190فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 203 قیمت فایل فقط 20,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق , مطالعات منطقه ای ، عراق ، ایران ، ترکیه
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • تحقیق توزیع اقتصادی بار به روش جست و جوی کلیه ی حالت ها

  تحقیق توزیع اقتصادی بار به روش جست و جوی کلیه ی حالت ها دانلود تحقیق توزیع اقتصادی بار به روش جست و جوی کلیه ی حالت ها دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک و مخابرات جزئیات و…

 • مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت با تقاضا و عرضه غیر قطعی

  مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد و سطح خدمت با تقاضا و عرضه غیر قطعی دانلود دانلود مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین…

 • پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک

  پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک دانلود پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات و دریافت توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک،در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل…

 • پروژه مالی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

  پروژه مالی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار دانلود پروژه مالی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار دسته: حسابداری بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 در روش هزینه یابی سفارش…

 • ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول

  ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول     چکیده افزایش…

 • دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد ارتباط شادکامی و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی

  دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد ارتباط شادکامی و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 20شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت…

 • اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی؛ مفاهیم، موضوعات و چارچوب

  اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی؛ مفاهیم، موضوعات و چارچوب دانلود چکیده:هدف- هدف این مطالعه، کمک در درک ارتباط های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده…

 • پاورپوینت طلاق در اسلام

  پاورپوینت طلاق در اسلام دانلود بخشی از مقدمه:آمار رو به افزايش طلاق در هيچ عصرى، چنين نگران‏ كننده نبوده است. با اين كه می‏دانيم مسأله طلاق يك امر ضرورى است، ولى بايد به حداقل ممكن تقليل يابد؛ چرا كه در…

 • پاورپوینت آشنایی با اصول کلی کمک های اولیه

  پاورپوینت آشنایی با اصول کلی کمک های اولیه دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول کلی کمک های اولیه دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت آشنایی با اصول کلی کمک های اولیه، در 39 اسلاید.بخشی از…

 • تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

  تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات فرش           چکیده مدیریت…

 • اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟

  اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ دانلود اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه نمونه دولتی ریحانه را به درس علوم تجربی و کار…

 • بررسی مقایسه ای اصول طراحی سرریز شوت و ارزیابی کارکرد آنها بر اساس معیارهای طراحی

  بررسی مقایسه ای اصول طراحی سرریز شوت و ارزیابی کارکرد آنها بر اساس معیارهای طراحی دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران –سازه های هیدرولیکی بررسی مقایسه ای اصول طراحی سرریز شوت و ارزیابی کارکرد آنها بر اساس معیارهای طراحی  …

 • پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی لانه زنبوری از بیارکه اینگلس

  پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی لانه زنبوری از بیارکه اینگلس دانلود در این فایل مجتمع مسکونی لانه زنبوری اثر بیارکه اینگلس مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 19 اسلاید می باشد این فایل برای رشته…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط عملکرد شغلی کارکنان و عدالت سازمانی

  دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط عملکرد شغلی کارکنان و عدالت سازمانی دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 15 شامل: مقدمه بیان…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی- اثرات آرسنیک و سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص های کمی و کیفی گلرنگ

  پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی- اثرات آرسنیک و سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص های کمی و کیفی گلرنگ دانلود چکیده  به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن و آرسنیک بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (رقم گل دشت) آزمایشی گلدانی…

 • آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

  آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان دانلود با احترام: برای آموزش دادن به کودکان و نوجوانان در زمینه مهارتهای زندگی می توانید از این کتابچه بهره ببرید. انواع تمرینات کاربردی به صورت شفاف بیان شده است. درصورت نیاز به راهنمایی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی ذهنی در ورزشکاران 62 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی ذهنی در ورزشکاران 62 صفحه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی ذهنی در وزشکاران نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. سرسختی…

 • مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری

  مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری دانلود مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته کتابداری دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:مجموعه قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه ، پروپوزال، سمینار و…

 • جمع بندی لغات طراحان کنکور زبان

  جمع بندی لغات طراحان کنکور زبان دانلود جمع بندی لغات طراحان کنکور زبان دسته: جزوات درسی بازدید: 6 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 575 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 جمع بندی لغات طراحان کنکور زبان قیمت فایل فقط 8,800…

 • واریکوسل

  واریکوسل دانلود واریکوسل دسته: پزشکی بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1676 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 بیماری مردانه واریکوسل قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت…

 • تحقیق نابرابري هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و آثار آن بر جامعه

  تحقیق نابرابري هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و آثار آن بر جامعه دانلود فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 30 صفحهتوسعه اقتصادي و نابرابري درآمد سيمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بين نابرابري درآمد و توسعه اقتصادي مي‌نويسد: سه ديدگاه كلي در…

 • پاورپوینت اختلالات کلیوی

  پاورپوینت اختلالات کلیوی دانلود دانلود پاورپوینت اختلالات کلیوی جهت رشته ی پزشکی در قالب 55 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       هموستاز نوزاد وابسته  به عملکرد سیستم کلیوی .…

 • زیر سازی بلوار، تثبیت مصالح حاصل از خاکبرداري

  زیر سازی بلوار، تثبیت مصالح حاصل از خاکبرداري دانلود مقدمه:حجم روز افزون خاك و نخاله هاي حاصل از خاکبرداري و تخریب ساختمان هاي قدیمی در بافتهاي فرسوده شهري، مشکلات فراوانی را درشهرهاي بزرگ به وجود آورده است. مشکلات زیست محیطی…

 • تحقيق پیرامون كارخانه شهد آب اروميه

  تحقيق پیرامون كارخانه شهد آب اروميه دانلود مقدمه:كارخانجات توليد كنسانتره آبميوه از محصولات باغات كشور و استان آذر بايجان غربي ضمن حفظ نگهداري باغات مو جب شده تا زمينه اي براي اشتغال و ارز آوري جديد فراهم آورد بطوريكه از…

 • بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام

  بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام دانلود چکیده بهداشت روانی را چنین تعریف کرده‌اند: «استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت‌های دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن». برخورداری از روان…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائم شهر

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائم شهر دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان قائم شهر دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل زمین شناسی شهرستان قائم شهر این فایل…

 • مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک

  مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بانک دانلود این نوشتار فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی در مقطع کارشناسی ارشد  می باشد که به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی میپردازد.   از طریق اشتغال،…

 • سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری سری P2015

  سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری سری P2015 دانلود سرویس منوال پرینتر اچ پی لیزری سری  P2015HP LaserJet P2015 Series Service ManualHP LaserJet P2015 printerHP LaserJet P2015d printerHP LaserJet P2015n printerHP LaserJet P2015dn printerHP LaserJet P2015x printerقالب فایل: PDFزبان: انگلیسیتعداد…

 • پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن

  پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن دانلود پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن   فرمت فایل : پاورپوینت   قابل ویرایش   تعداد اسلایدها :    64   اسلاید   فهرست مطالب:    انواع کارآفريني   نقش هاي كارآفرينان   کارآفريني سازماني   مزايای…

 • تعریف و مفاهیم TQM

  تعریف و مفاهیم TQM دانلود دانلود مقاله تعریف و مفاهیم TQM نوع فایل : Word تعداد صفحات : 50      پیشگفتارمدیریت کیفیت جامع یک روش مدیریتی بر پایه ایجاد خدمات با کیفیت از نظر مشتری می باشد. این روش به عنوان روشی کیفیت محور، مشتری محور، برپایه…

 • تحقیق رشته حقوق - بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله

  تحقیق رشته حقوق - بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله دانلود فهرست : نظريات طرفداران احاله نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي نظريه نيابتي احاله نظريه جانشيني احاله نظريه بي تابعيتي حقوقي نظريه احاله مضاعف يا احاله كامل نظريه هماهنگي…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

  پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر دانلود عنوان :بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسأله با پرخاشگری در دانش آموزان دختر…

 • پاورپوینت (اسلاید) روش تدریس بارش فکری

  پاورپوینت (اسلاید) روش تدریس بارش فکری دانلود پاورپوینت (اسلاید) روش تدریس بارش فکری دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت روش تدریس بارش مغزی(طوفان فکری) در حجم 8 اسلاید.بخشی از متن:«اجراي فن و…

 • دانلود پروژه متره و برآورد -ساختمان مسکونی 1 طبقه اسکلت فلزی

  دانلود پروژه متره و برآورد -ساختمان مسکونی 1 طبقه اسکلت فلزی دانلود دانلود پروژه متره و برآورد -ساختمان مسکونی 1 طبقه اسکلت فلزیدانلود پروژه  کامل متره و برآورد ساختمان مسکونی 1 طبقه اسکلت فلزی با ابعاد طبقات 7.7* 7.7  متر…

 • پاورپوینت برج تقطیر اتمسفریک

  پاورپوینت برج تقطیر اتمسفریک دانلود پاورپوینت برج تقطیر اتمسفریک دسته: شیمی بازدید: 4 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 9154 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 برج تقطیر اتمسفریک سینس گونه های آن انواع سینی های دریچه ای در صنعت سه…