مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

دانلود

مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران دسته: فنی و مهندسی بازدید: 9 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1507 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 چكیده
برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 500 درصد تا 900 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ن قیمت فایل فقط 9,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود دانشگاه آزاد اسلامیواحد رودهندانشكده روانشناسی و علوم تربیتیمقاله كارشناسی ارشد مدیریت آموزشیموضوع:بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران استاد راهنما:آقای دكتر صمد كریم زادهاستاد مشاور:خانم دكتر فردوس یادگاریپژوهشگر:یاسمن گیتی آراسال تحصیلی:85-1384كد شناسایی:بسم الله الرّحمن الرّحیمبا مهر فراوانتقدیم بر پدر و مادر مهربانم زحمات شمار را ارج می نهم و امیدوارم روزی بتوانم جوابگوی دستان همیشه خسته تان باشم و از اینكه تا رسیدن به این درجه یاریم نموده اید و این عشق و محبتتان را با تمام وجود برای آرامش من بنا نهاده اید بی نهایت سپاس گذارم.و تقدیم به عزیزان مهربانم مریم، علی و مرجانتقدیر و تشكرخداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توفیق انجام این پژوهش را به بنده عطا نموداز راهنمایی های ارزنده، خردمندانه و بیدریغ استاد محترم آقای دكتر صمد كریم زاده كه با قبول زحمت فراوان هدایت این تحقیق را بر عهده داشتند تشكر می كنم.از نظرات ارشادی و اصلاحی استاد گرانقدر خانم دكتر فردوس یادگاری كه مرا در به ثمر رساندن این پژوهش فرمودند قدردانی می كنم.باسمه تعالیگواهی می شود این مقاله كه با عنوان بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران در رشته كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی توسط خانم یاسمن گیتی آرا انجام پذیرفته، در جلسه مورخ …………………….. شورای داوران مورد بررسی قرار گرفت و با درجه …………………………. تأیید شد.استاد راهنما:استاد مشاور:استاد داور:فهرست مطالبعنوان                                                                                   صفحهچكیده                                        1فصل اول: كلیات پژوهش                 1-1- مقدمه                                               32-1- بیان مسئله                                               33-1- هدف پژوهش                                           44-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                   55-1- انگیزه پژوهش                                            66-1- سوالهای پژوهش                                           67-1- تعاریف عملیاتی                                          6فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش1-2-  مبانی نظری پژوهش                                  111-1-2- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                122-1-2- ارتباطات چیست                                     143-1-2- تعاریف ارتباطات                                   154-1-2- هدف از برقراری ارتباط                                      175-1-2- انواع ارتباطات                                         186-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی                               227-1-2- شیوه های ارتباط                                   238-1-2- شکلهای ارتباط                                          259-1-2- فرآیند ارتباطات                                        2910-1-2- الگوی ارتباطی برلو                                    3111-1-2- ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل                         3112-1-2- موانع برقراری ارتباط                                      3213-1-2- كاركردهای ارتباطات                                    3314-1-2- نقش ادراك در ارتباطات                                 4515-1-2- بازخور                                            4716-1-2- ویژگی یك ارتباط مؤثر                                  4917-1-2- رفتار تأثیر گذار چیست                                 5018-1-2- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                 5019-1-2- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                             52ارتباط مؤثرتر                                            5221-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات                                 5322-1-2- ارتباطات محور توسعه                                       5523-1-2- پیشرفت ارتباطات                                       5624-1-2- انواع ارتباطات در سازمان                                 5925-1-2- اهمیت ارتباطات سازمانی                               6326-1-2- مدیریت ارتباطات سازمانی                               6527-1-2- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                 6528-1-2- ارتباطات و مشكلات مدیریت                               692-2- عملكرد                                              701-2-2- مدیریت عملكرد                                     712-2-2- دیدگاههای تاریخی در مورد عملكرد                            723-2-2- تعریف ارزشیابی عملكرد                                  734-2-2- سابقه مدل ACHIEVE                                 755-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE                                776-2-2- سه كنش مدیریت عملكرد                                   817-2-2- برنامه ریزی عملكرد                                     828-2-2- سرپرستی                                           839-2-2- مرور بر عملكرد                                    8510-2-2- معیارهای عملكرد                                       8511-2-2- تجدید نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهمیت جلوه دهد             8812-2-2- الگوی بهبود عملكرد مدیریت                                 923-2- پیشینه پژوهش                                       961-3-2- تحقیقات داخل كشور                                      962-3-2- تحقیقات خارج كشور                                      98فصل سوم: فرایند پژوهش1-3- روش پژوهش                                     1052-3- جامعه آماری                                    1053-3- نمونه و روش نمونه گیری                          1054-3- ابزار پژوهش                                    1065-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   1076-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها                      107فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری1-4- مقدمه                                          1092-4- توصیف داده ها                                  1103-4- تحلیل داده ها                                  119فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد1-5- بحث و نتیجه گیری                               1271-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        1272-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                       1271-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                   1272-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                   1283-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                   1284-2-1-5- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                          1292-5-  نتیجه كلی                                      1303-5- محدودیتها و مشكلات پژوهش                         1304-5- پیشنهادهای پژوهش                                1305-5- خلاصه پژوهش                                      131منابع و مآخذفهرست منابع فارسی                                   136فهرست منابع لاتین                                    139ضمایمپرسشنامه مربوط به مدیرپرسشنامه مربوط به كاركنانفهرست جداولعنوان                                    صفحهجدول شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت                                               115جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                    116جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت                                      117جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی                                     118جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال اول پژوهش                                      119جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش                                      120جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش                                      121جدول شماره (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال سوم پژوهش                                     122جدول شماره (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال چهارم پژوهش                                   123جدول شماره (4-10) شاخصهای آمار توصیفی سوال اول                                                  124جدول شماره (4-11) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی اول پژوهش                                      125جدول شماره (4-12) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش                                       126جدول شماره (4-13) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                                      126جدول شماره (4-14) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش                                       127جدول شماره (4-15) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                                      127جدول شماره (4-16) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی سوم پژوهش                                       128جدول شماره (4-17) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش                                      128جدول شماره(4-18) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی چهارم پژوهش                                       129جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی چهارم پژوهش                                      129جدول شماره (4-20) اولویت بندی عوامل به تفكیك مدیر و كارمند                                           130فهرست نمودارهاعنوان                                    صفحهنمودار شماره (2-1) مفهوم فایول از پل ارتباطی                                                   14   نمودار شماره (2-2) مدل فرایند ارتباطات                   31نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات                  33 نمودار شماره (2-4) سیستم اطلاعات                45نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری                                                47نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره ای عملكرد سازمانی                                                77نمودار شماره (2-7) موضع گیری برای عملكرد آینده                                                 78نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزای الگوی بام                   98نمودار شماره (2- 9) مدیریت عملكرد               100نمودار شماره (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك جنسیت                                           115نمودار شماره (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك میزان تحصیلات                                       116نمودار شماره (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك سابقه خدمت                                      117نمودار شماره (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفكیك رشته تحصیلی                                       118نمودار شماره (4-5)  توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی اول پژوهش                              119نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش                              120نمودار شماره (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش                              121نمودار شماره (4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی سوم پژوهش                              122نمودار شماره (4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی چهارم پژوهش                              123نمودار شماره (4-10) اولویت بندی عوامل به تفكیك مدیر و كارمند                                         130نمودار شماره (4-11) اولویت بندی عوامل به تفكیك مدیر و كارمند                                         130 قیمت فایل فقط 9,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دانلود
برچسب ها : مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران , چكیده , برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 500 درصد تا 900 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ن
نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

 • دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها

  دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها دانلود دانلود تحقیق در موردزیست شناسی سال دوم دبیرستان فصل دوم موضوع اندامک ها دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل:…

 • پرسشنامه تعارضات سازمانی

  پرسشنامه تعارضات سازمانی دانلود پرسشنامه تعارضات سازمانی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه تعارضات سازمانی، در قالب فایل Word، شامل 9 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهیو تفسیر، روایی و پایایی و عنوان منبع…

 • نظام آموزشی پاکستان

  نظام آموزشی پاکستان دانلود نظام آموزشی پاکستان دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 نظام آموزشی پاکستان قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما…

 • تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377

  تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377 دانلود دانلود تحقیق با موضوع مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:…

 • پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت

  پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت دانلود دانلود پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت جهت رشته مدیریت در قالب 54 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     کنترلهای بعد عمل که به موجب آن مدیریت با استفاده…

 • پاورپوینت فیزیک 1 (فیزیک مکانیک)

  پاورپوینت فیزیک 1 (فیزیک مکانیک) دانلود پاورپوینت فیزیک 1 (فیزیک مکانیک) دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت فایل حاضر شامل کلیه مباحث درس فیزیک1 (فیزیک مکانیک) بر اساس جلد 1 کتاب فیزیک هالیدی وبه صورت اسلاید…

 • پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی

  پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی، در قالب ppt و در 59 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:…

 • بررسی اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه

  بررسی اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه دانلود در مباحث فقهی و مسائل مطروحه پیرامون بیع، این که تعیین ثمن باید به نحوی باشد که طرفین نسبت به آن علم داشته باشند و این علم می بایست در حین…

 • دانلود مقاله بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی

  دانلود مقاله بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی دانلود عنوان بررسی قسمت های مختلف گوش و حلق و بینی رشته رشته های علوم پزشکی تعداد اسلاید 32 فرمت PPTX(پاورپوینت) قیمت(تومان) 20000 خرید و دانلود موضوع مقاله:بررسی قسمت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان اصفهان

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان اصفهان دانلود این فایل شامل محدوده سیاسی استان اصفهان به صورت فایل جی آی اس (GIS) می باشد.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: شیپ فایل محدوده سیاسی استان اصفهان دانلود شیپ فایل شیپ…

 • گزارش کار کارخانه رادیاتور

  گزارش کار کارخانه رادیاتور دانلود دانلود گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتورنوع فایل : Word تعداد صفحات : 27فهرست– تاریخچه کارخانه– آشنایی با محصولات کارخانه اتمسفرتولیدات و خدمات شرکت اتمسفرالف تولیدات صنایع سرمایشیب صنایع گرمایشیج صنایع نیروگاهید صنایع ریخته گری– آشنایی با محصولات سالن دایکاستروش تولید رادیاتوراز دایکست…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان قزوین

  شیپ فایل کاربری اراضی استان قزوین دانلود توضیحات:برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از…

 • طرح توجیهی تولید بلوکهاي سقفي و پانل دیواری پلي استايرن

  طرح توجیهی تولید بلوکهاي سقفي و پانل دیواری پلي استايرن دانلود طرح توجیهی تولید بلوکهاي سقفي و پانل دیواری پلي استايرن دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیهی (طرح کسب وکار) تولید بلوکهاي سقفي و پانل…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان کرمانشاه

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان کرمانشاه دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان کرمانشاه دسته: جغرافیا بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرمانشاه این فایل در محیط نرم…

 • پاورپوینت جامع آمار اداره ثبت احوال

  پاورپوینت جامع آمار اداره ثبت احوال دانلود پاورپوینت جامع آمار اداره ثبت احوال دسته: آمار بازدید: 4 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 700 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 این مجموعه شامل آمار و شاخص های سرشماری اداره ثبت احوال…

 • دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی  docx

  دانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی  docx دانلود هدف از این تحقیق بررسی مولفه های هوش هیجانی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

 • ده هزار ایمیل کاربران gmail (قسمت اول)

  ده هزار ایمیل کاربران gmail (قسمت اول) دانلود توضیحات:بانک ایمیل کاربران جی میل ایران، آماده برای ارسال تبلیغات در قالب 10000 ایمیل در قالب فایل اکسل   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: 10000 gmail بانک ایمیل بانک جی میل…

 • فایل word مبانی نظری معنا درماني

  فایل word مبانی نظری معنا درماني دانلود عنوان: مبانی نظری و ادبیات تحقیق معنادرمانی  فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 42 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت بازاريابي الكترونيكی

  پاورپوینت بازاريابي الكترونيكی دانلود پاورپوینت بازاريابي الكترونيكی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت بازار يابي الكترونيكی ، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت: هزاره سوم یا عصر دیجیتال تغییرات…

 • بررسی سیستم ترمزهای بادی

  بررسی سیستم ترمزهای بادی دانلود دانلود پایان نامه رشته مکانیک ماشین بررسی سیستم ترمزهای بادی       مقدمه هوای فشرده یكی از انواع انرژیهایی است كه بشر مدتها قبل با آن آشنا بوده و به منظور عملیات جسمانی خود…

 • نقشه همدمای استان خوزستان

  نقشه همدمای استان خوزستان دانلود خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در یک دوره مشخص دارای تغییرات دمایی یکسان هستند را به یکدیگر متصل می کند.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها:…

 • فرم قرارداد با آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

  فرم قرارداد با آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانلود دانلود فرم قرارداد با  آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ۱ ص فرمت word   پرداخت و دانلود برچسب ها: فرم قرارداد آزمایشگاه کنترل غذا دارو دانلود فرم قرارداد با آزمایشگاه کنترل…

 • طراحی سيستم فروش شركت تحت وب

  طراحی سيستم فروش شركت تحت وب دانلود بخشی از متن:سيستمهاي پايگاه داده ها براي ذخيره كردن اطلاعات به كار مي رود. هم سيستمهاي بزرگ زررواسيون شركتهاي هواپيمايي و هم دفترچه تلفني كه درجيب شما قراردارد پايگاه دادها محسوب مي شوند…

 • پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان در محيط هاي خوابگاهي

  پاورپوینت مبارزه با حشرات و جوندگان در محيط هاي خوابگاهي دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مبارزه با حشرات و جوندگان در محيط هاي خوابگاهي،در قالب ppt و در 121 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:آفتانواع بندپايان مهم در خوابگاههاي دانشجوييچه موقع از روش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس جنسی 33 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس جنسی 33 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس جنسی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات…

 • دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات برای مديران

  دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات برای مديران دانلود دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات برای مديران جهت رشته IT در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش           فناوری اطلاعات…

 • دانلود پاورپوینت ایستگاه قطار (فرودگاه سنت اگزوپری - لیون) اثر سانتیاگو کالاتراوا

  دانلود پاورپوینت ایستگاه قطار (فرودگاه سنت اگزوپری - لیون) اثر سانتیاگو کالاتراوا دانلود دانلود پاورپوینت ایستگاه قطار (فرودگاه سنت اگزوپری - لیون) اثر سانتیاگو کالاتراوا دسته: معماری بازدید: 5 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 10411 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم

  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم دانلود دانلود پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه با عنوان: "مخلوط و جداسازی مواد "فرمت : ppt قابل ویرایش                          تعداد…

 • دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) دانلود دانلود پاورپوینت تعیین قیمت ( فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) دسته: مدیریت بازدید: 6 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 411…

 • دانلود پاورپوینت بررسی امكان‏سنجی تفصيلی

  دانلود پاورپوینت بررسی امكان‏سنجی تفصيلی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بررسی امكان‏سنجی تفصيلیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 66پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایلارزيابی ملی پروژه ها      در صورتيکه فقط سوداوری تجاری مورد نظر باشد و دولت هيچ…

 • مقاله آموزشی زندگی نامه سیمین بهبهانی

  مقاله آموزشی زندگی نامه سیمین بهبهانی دانلود مقاله آموزشی زندگی نامه سیمین بهبهانی دسته: زبان و ادبيات فارسي بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل…

 • راهنمای تجزیه یا تحلیل صرفی کلمات عربی

  راهنمای تجزیه یا تحلیل صرفی کلمات عربی دانلود این جزوه شامل یک دوره کامل قواعد تجزیه یا تحلیل صرفی برای دانش آموزان دانشجویان و تمام کسانی است که می خواهند به راحتی کلمات عربی را تجزیه کنند مخصوصا کنکوری های…

 • پاورپوینت طراحی آزمایش باکس-بهنکن - Box-Behnken Design

  پاورپوینت طراحی آزمایش باکس-بهنکن - Box-Behnken Design دانلود پاورپوینت طراحی آزمایش باکس-بهنکن - Box-Behnken Design دسته بندي : علوم پایه » شیمی جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت طراحی آزمایش باکس-بهنکن به زبان انگلیسی در 38 اسلاید.Part of the Text FileIn recent…

 • جزوه حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی

  جزوه حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3 دکتر محمد قسیم عثمانی دانلود توضیحات:جزوه حسابداری صنعتی دکتر محمد قسیم عثمانی شامل جزوه حسابداری صنعتی 1 (56 صفحه)، جزوه حسابداری صنعتی 2 (62 صفحه) و جزوه حسابداری صنعتی 3 (56 صفحه)…

 • بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک

  بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک دانلود دانلود تحقیق رشته سرامیک بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک (مطالعه موردی:شرکت آپادانا سرام)     مقدمه فرآیند تولید کاشی و سرامیک با توجه به نوع محصول تولیدی (کاشی کف، دیواری…