مبانی نظری حسابرسي

مبانی نظری حسابرسي

دانلود

پيشينه مختصر حسابرسي در ايران پيش درآمد مطالعه مفهوم كارايي حسابرسي و ارائه خدمات حسابرسي در ايران مي‌تواند نظري بر تاريخچه حسابرسي در ايران باشد. حسابرسي
به مفهوم نظارت و بازرسي، در ايران و اسلام به زماني بر مي‌گردد كه منبعي
(اعم از مالي يا غيرمالي) در جايي وجود داشته باشد. هر گاه انتقال ثروت
مطرح شده، نوعي نظارت و بازرسي نيز با خود به همراه داشته است. خصوصاً
نظارت حكومت بر اعضاء و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و
مأمورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك و
همراه سابقه تشكيل جوامع اوليه و حكومت‌ها است (فلسفه حسابرسي، حساس يگانه ،
1384). اولين
گام در استفاده از خدمات حسابرسي در ايران كه در قانون تجارت 1310 كه به
اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شد، در ارتباط با شركت‌هاي سهامي
مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس از بين صاحبان
سهام يا خارج از آنها انتخاب كند تا به حساب‌ها و اسناد و مدارك شركت
رسيدگي كنند. پس از آن در سال 1328 لزوم استفاده از خدمات حسابداران خبره
در امر حسابرسي مالياتي براي اولين بار در قانون ماليات بر درآمد آن سال
عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت تا هر زمان انجمن محاسبين قسم خورده تشكيل
شد و در مورد حساب‌هاي شركتي اظهار نظر كرد، وزارت دارائي نتيجه رسيدگي
آنان را در مورد حساب يا ترازنامه شركت‌ها بپذيرد و مبناي تشخيص ماليات
قرار دهد. اين حكم در قانون مالياتي سال 1335 نيز عيناً تكرار شد و براي
اجرا، آئين‌نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارائي وقت رسيد.
پس از آن اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب
شد و در آن تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه‌اي و اخلاقي
حسابداران عضو انجمن نيز پيش‌بيني گرديد. در
سال 1345 كه قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب شد، انجمن محاسبين قسم‌خورده
تكيه‌گاه قانوني خود را از دست داد و قانون فوق مقرر داشت كه براي تعيين
حسابداران رسمي و فراهم شدن وسايل لازم جهت بالا بردن سطح معلومات حسابداري
و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارات بر اجراي موازين حرفه، كانون
حسابداران رسمي تشكيل شود. آئين‌نامه نحوه تعيين حسابداران رسمي در سال
1346 و اساسنامه آن در سال 1351 به تصويب رسيد. همچنين اصلاحيه قانون تجارت
مصوب 1347 نيز مقرر داشت كه شركت‌هاي سهامي عام موظف هستند تا گزارش
حسابداران رسمي را نيز ضميمه صورت‌هاي مالي سالانه خود كنند. در
سال 1350 با توجه به گسترش روزافزون شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي، شركت
سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور حسابرسي
شركت‌هاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد، اما در عمل شركت سهامي حسابرسي
اغلب شركت‌هاي دولتي را حسابرسي مي‌كرد. در
نهايت در سال 1357 با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن‌ماه آن سال و مصادره
شركت‌هاي متعلق به تعدادي از سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي شدن
تعدادي از صنايع و واحدها، ادامه فعاليت‌هاي مؤسسات حسابرسي به حالت تعليق
درآمد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون
ماليات‌هاي مستقيم، مواد مربوط به حسابداران رسمي لغو و در واقع كانون
حسابداران رسمي منحل شد و صرفاً رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور
اقتصادي و دارائي به دفاتر شركت‌ها مورد قبول بود. در
همين زمان با توجه به ملي كردن و مصادره شركت‌ها، سازمان‌ها و واحدهاي
بسيار، تشكيل مؤسساتي جهت حسابرسي شركت‌ها و ساير واحدهاي ملي يا مصادره
شده ضروري به نظر مي‌رسيد، لذا مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان
برنامه، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد طي
سال‌هاي 1359 الي 1362 تأسيس شدند. سپس در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات
حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با
تصويب اساسنامه قانوني، سازمان حسابرسي در سال 1366 با ادغام مؤسسات
حسابرسي موجود در بخش دولتي تشكيل شد. فعاليت سازمان حسابرسي به عنوان تنها
مرجع حسابرسي در ايران بيش از يك دهه بدون هيچ‌گويه تغييري ادامه داشت. تا
مجدداً بحث مربوط به استفاده از خدمات حرفه‌اي و حسابرسي حسابداران رسمي
مطرح شد. مجلس
شوراي اسلامي در سال 1372 قانوني را به تصويب رساند كه نحوه استفاده از
خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران رسمي را براي حسابرسي و بازرس قانوني
شركت‌هاي سهامي و برخي ديگر از مؤسسات انتفاعي بيان مي‌كند. به موجب اين
قانون، مقرر است آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و
گزارش‌ها، تعيين صلاحيت و چگونگي انتخاب و اساسنامه جامعه حسابداران رسمي
ايران به تصويب هيئت وزيران برسد و جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل شود. در
سال 1375 با تصويب هيئت عامل سازمان حسابرسي كميته‌اي به نام كميته تدوين
رهنمودهاي حسابرسي تشكيل شد. اين كميته بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي
حسابرسي، رهنمودهاي حسابرسي را در قالب نشريه شماره 114 سازمان حسابرسي،
تحت عنوان رهنمودهاي حسابرسي و به عنوان پيش‌نويس استانداردهاي حسابرسي،
براي نظرخواهي منتشر كرد. كميته فني با توجه به نظرات دريافت شده و شرايط
موجود در كشور، مجموعه رهنمودهاي حسابرسي را پس از تجديد نظر، به عنوان
استانداردهاي حسابرسي، نهايي و ارائه كرد. مجموعه استانداردهاي حسابرسي پس
از تأييد هيئت عامل سازمان حسابرسي و بر اساس مصوبه مورخ 9/12/1377 مجمع
عمومي سازمان حسابرسي، براي حسابرسي صورت‌هاي مالي كه آغاز دوره مالي آنها
از 1/1/1381 به بعد است، لازم‌الاجرا شده است (آقايي و جهان‌آرا ، 1381). با
توجه به تاريخچه ذكر شده در بالا مي‌توان گفت كه تا سال 1379 كه اساسنامه
جامعه حسابداران رسمي ايران به تصويب رسيد ارائه خدمات حسابرسي تقريباً به
صورت دولتي و يا انحصاري بود، لذا هيچ‌گويه رقابتي در بين مؤسسات يا نهادها
و سازمان‌هاي ارائه كننده خدمات حسابرسي وجود نداشت. اما از سال 1379 كه
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران تصويب شد و فعاليت مؤسسات حسابرسي عضو
جامعه شروع گرديد، فصل جديدي در ارائه خدمات حسابرسي در ايران باز شد. در
اين زمان بود كه شايد براي اولين بار بحث رقابت در حرفه حسابرسي در ايران
مطرح شد، بحثي كه تا آن زمان شايد اصلاً در بازار خدمات حسابرسي ايران وجود
نداشت. مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه تا به حال تحقيقات
چنداني نيز در ارتباط با امكان افزايش ويژگي‌هاي رقابتي ارائه خدمات
حسابرسي در ايران انجام نشده است نيز همين باشد كه صرفاً در چند سال اخير
اين موضوع در ايران مصداق پيدا كرده است. بنابراين به دليل عدم بررسي كافي
اين حوزه از حسابرسي لزوم تحقيقات بيشتر در زمينه كارايي حسابرسي در ايران
احساس مي‌گردد.   2-2-2- شناخت واحد مورد رسيدگي، محيط و نوع فعالیت آن شناخت
صاحبكار شامل شناخت كسب و كار و صنعتي است كه صاحبكار در آن فعاليت مي
كند. اين شناخت بخش مهمي از برنامه حسابرسي است. شناخت حسابرس از فعاليت
صاحبكار، حسابرس را در شناسايي رويدادها، معاملات و عملياتي ياري مي رساند
كه مي تواند اثر با اهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد (استاندارد حسابرسي،
بخش 315). استاندارد
500 حسابرس را ملزم مي‌سازد به منظور فراهم كردن مبنايي براي برآورد
خطرهاي تحريف با اهميت و طراحي و اجراي روش‌هاي حسابرسي لازم، از ادعاهاي
مديريت با جزئيات كافي استفاده كند. اين بخش، حسابرس را به برآورد خطر در
سطح صورت‌هاي مالي و سطح هر ادعا بر مبناي شناخت مناسب از واحد مورد رسيدگي
و محيط آن، شامل كنترل‌هاي داخلي، ملزم مي‌كند. در استاندارد 330، مسئوليت
حسابرس براي تعيين برخوردهاي كلي و طراحي و اجراي روش‌هاي حسابرسي لازم كه
ماهيت، زمان‌بندي اجرا و ميزان آن متناسب با برآوردهاي خطر باشد، مطرح شده
است (استانداردهاي حسابرسي، 1389). فرايند كسب شناخت از واحد مورد رسيدگي،
محيط و نوع فعاليت آن فرايندي مستمر و پويا در گردآوري، به روزرساني و
تحليل اطلاعات در جريان حسابرسي است. مطلبي
كه اينجا قابل بحث مي‌باشد اين است كه آيا كسب شناخت مناسب و كافي به
عقيده حسابرسان از محيط و نوع فعاليت واحد مورد رسيدگي مي‌تواند تأثيري بر
كارايي حسابرسي صورت‌هاي مالي داشته باشد؟         2-2-3- كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي صاحبكار آغاز
هر كار حسابرسي كسب شناخت از سيستم كنترل هاي داخلي صاحبكار است. در هر
حسابرسي، حسابرس موظف به كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي است تا بتواند
برنامه ريزي صحيحي انجام دهد. اين كسب شناخت از طريق محيط كنترلي، سيستم
حسابداري و روشهاي كنترل حاصل مي شود. كسب شناخت از كنترل هاي داخلي شامل
ارزيابي طراحي يك كنترل و تعيين اجرا يا عدم اجراي آن است (استانداردهاي
حسابرسي، بخش 315 ). دومين
استاندارد اجراي عمليات حسابرسي بيان مي‌دارد: «براي برنامه‌ريزي حسابرسي و
تعيين نوع، زمان‌بندي و ميزان آزمون‌هايي كه بايد اجرا شود، شناختي كافي
از ساختار كنترل داخلي بايد كسب گردد» شناخت حسابرسان از سيستم كنترل داخلي
صاحبكار خود، مبنايي هم براي برنامه‌ريزي حسابرسي و هم براي برآورد احتمال
خطر كنترل فراهم مي‌آورد (والتر بي ميگز و همكاران، 1379). پس از انجام
ارزيابي اوليه از سيستم كنترل داخلي صاحبكار، حسابرس مي‌تواند براي انتخاب
روش‌هاي بهينه حسابرسي تصميم‌گيري كند. اگر ارزيابي اوليه حاكي از آن بود
كه سيستم كنترل داخلي صاحبكار به طرز صحيحي طراحي شده و اجرا مي‌گردد، در
اين شرايط حسابرس وقت بيشتري براي آزمون كنترل‌هاي داخلي اختصاص خواهد داد و
متعاقب آن از ميزان انجام آزمون‌هاي محتوا خواهد كاست. فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 34 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری حسابرسي مبانی نظری حسابرسي دانلود مبانی نظری حسابرسي

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری
تعداد مشاهده:
413
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:34
کیلوبایت

 • بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

  بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كرده ‏اند; اما…

 • پاورپوینت (اسلاید) ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی

  پاورپوینت (اسلاید) ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی دانلود پاورپوینت (اسلاید) ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی در حجم 25 اسلاید. این فایل…

 • پاورپوینت ساختمان و عملکرد گلبولهای قرمز

  پاورپوینت ساختمان و عملکرد گلبولهای قرمز دانلود پاورپوینت ساختمان و عملکرد گلبولهای قرمز فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلایدها :   42   اسلاید (14 اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب: گلبول قرمز فعالیت متابولیک گلبول قرمز مسير امبدن ميرهوف يا گليكوليز محصولات…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت سود و نقدشوندگی سهام

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت سود و نقدشوندگی سهام دانلود   مبانی نظری نقدشوندگی  اهمیت نقدشوندگی بازارسرمايه در يك كشور از منابع عمده تأمين مالي شركت­ها و دولت‌ها است و در كشورهايي نظير ايران كه در پي جذب شركت­هاي…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده 74 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان یادگیرنده 74 صفحه دانلود سازمان یادگیرنده سازمانی است كه با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی كاركنان، موجبات تكامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر…

 • حقوق زوجه بر زوج

  حقوق زوجه بر زوج دانلود دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوجتعداد صفحات : 134فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار وردمقدمهحقوق از جمله مقوله هایی است كه در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد…

 • ترجمه مقاله نوآوری­های جدید در مورد امنیت محاسبات ابری

  ترجمه مقاله نوآوری­های جدید در مورد امنیت محاسبات ابری دانلود ترجمه مقاله نوآوری­های جدید در مورد امنیت محاسبات ابری دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 153 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 محاسبات ابری…

 • طرح لایه باز رسید تحویل سنگ

  طرح لایه باز رسید تحویل سنگ دانلود طرح لایه باز رسید تحویل سنگ دسته بندي : وب و برنامه نویسی » فتوشاپ جزئیات و دریافت توضیحات:طرح لایه باز رسید تحویل سنگ، طراحی شده با فتوشاپ.اندازه آ5 قابل تغییر به دیگر…

 • پاورپوینت معماری مجتمع های مسکونی

  پاورپوینت معماری مجتمع های مسکونی دانلود در این مقاله ابتدا تاثیر محیط کالبدی در معماری، سپس پارامترهای کلیدی در معماری مجتمع های مسکونی در قالب 48 اسلاید به همراه تصاویر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.بخشی از متن:تراکم معیاری…

 • دانلود فایل پیچ مغزی 54

  دانلود فایل پیچ مغزی 54 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریکقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 914   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریک…

 • دانلود پاورپوینت فواید تجارت الکترونیک

  دانلود پاورپوینت فواید تجارت الکترونیک دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فواید تجارت الکترونیکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:تعریففایده های تجارت الکترونیکبدیهای تجارت الکترونیکانواع تجارت الکترونيکحجم مبادلات الكترونيكي   پرداخت و دانلود برچسب ها:…

 • پروپوزال ارشد رشته جغرافیا نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري در جذب گردشگران

  پروپوزال ارشد رشته جغرافیا نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري در جذب گردشگران دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 17 شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه…

 • گنج یاب اندروید

  گنج یاب اندروید دانلود هنگامى که برنامه را اجرا کنید با توجه به میزان فاصله گوشى و فلز،برنامه میزان فاصله شما از آن را نشان میدهد.در این برنامه میزان حساسیت گوشی نیز قابل تنظیم است.   پرداخت و دانلود برچسب…

 • پاورپوینت (اسلاید) موزه جنگ منچستر

  پاورپوینت (اسلاید) موزه جنگ منچستر دانلود پاورپوینت (اسلاید) موزه جنگ منچستر دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع موزه جنگ منچستر، در حجم 24 اسلاید، همراه با تصاویر. بخشی از…

 • معماری گنبد قابوس (تحقیق معماری اسلامی)

  معماری گنبد قابوس (تحقیق معماری اسلامی) دانلود معماری گنبد قابوس (تحقیق معماری اسلامی) دسته: معماری بازدید: 11 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 6075 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پاورپوینت معماری گنبد قابوس (تحقیق معماری اسلامی) در 47 اسلاید قیمت…

 • بررسی عملکرد انواع دیگ های بخار و روش های طراحی ، نصب ، راه اندازی و كنترل آنها

  بررسی عملکرد انواع دیگ های بخار و روش های طراحی ، نصب ، راه اندازی و كنترل آنها دانلود فهرست : الف - مقدمه ب - ديگ بخار و جايگاه آن در نيروگاه حرارتي فصل اول : طبقه بندي بويلرها…

 • پرسشنامه استاندارد حالات عاطفی مثبت و منفی محقق ساخته شده

  پرسشنامه استاندارد حالات عاطفی مثبت و منفی محقق ساخته شده دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه استاندارد حالات عاطفی مثبت و منفی محقق ساخته شده     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   * با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب :)- * نوع فایل:     WORD ، قابل ویرایش…

 • تحقیقی پیرامون زندگینامه غلامحسین بنان و علیرضا افتخاری

  تحقیقی پیرامون زندگینامه غلامحسین بنان و علیرضا افتخاری دانلود بخشی از متن اصلی :غلامحسین بنان در اردیبهشت ماه سال 1290 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده (قلهک) در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. پدرش کریم خان بنان الدوله نوری و…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب 50 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب 50 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری اختلال اضطراب…

 • کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز شركت مطبخ آرا

  کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز شركت مطبخ آرا دانلود دانلود کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز(شركت مطبخ آرا)نوع فایل : Word تعداد صفحات : 22همراه با تصاویر و جداول مشخصاتفهرست و پیشگفتارتاريخچه شركت:اين شركت با بهره گيري از تجربيات چندين ساله صاحب نظران اين صنعت به عنوان…

 • سقف شیشه ای

  سقف شیشه ای دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: سقف شیشه

 • کارآموزی تکنولوژی معماری

  کارآموزی تکنولوژی معماری دانلود کارآموزی تکنولوژی معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:گزارش کارآموزی تکنولوژی معماری با موضوع آشنایی با عدم خلاف پایان کار و عوارض شهرداری، در قالب فایل word  و در 55…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع روش مبتنی بر تعیین ارزش

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع روش مبتنی بر تعیین ارزش دانلود دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع روش مبتنی بر تعیین ارزش: کاربردها، در قالب pptx…

 • پاورپوینت معرفی نرم افزارهای SPSS

  پاورپوینت معرفی نرم افزارهای SPSS دانلود دانلود پاورپوینت معرفی نرم افزارهای SPSS جهت رشته آمار در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی…

 • پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس

  پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس دانلود پاور‍‍پوینت طراحی اورژانس دسته: معماری بازدید: 4 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 134 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 طراحی اورژانس قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده…

 • پروژه دانشجویی تشخیص چهره به کمک بیومتریک

  پروژه دانشجویی تشخیص چهره به کمک بیومتریک دانلود پروژه دانشجویی تشخیص چهره به کمک بیومتریک این پروژه فناوری بیومتریک را در تشخیص چهره در6 فصل مورد بحث و بررسی قرار می دهد. فصل اول آشنایی با مفهوم بیومتریک،فصل دوم پردازش…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری معنویت

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری معنویت دانلود گرايش معنوي افراد را به سمت معرفت ، عشق ، معنا ، آرامش ، اميدواري ، تعالي،  پيوند ، شفقت ، خوبي ، و يکپارچگي  سوق مي دهد. معنويت قابليت فرد…

 • دانلود خلاصه کتاب تاریخ سینما

  دانلود خلاصه کتاب تاریخ سینما دانلود دانلود خلاصه کتاب تاریخ سینما که شامل 37 صفحه میباشد:نوع فایل : Wordفهرست محتواپیشگفتار و مقدمهماهیت هنرابتدا مثال مادی و مجسم نقاشی را در نظر بگیریم که فرضا کلبه ای محقر را در محله ای فقیرنشین تصویر می…

 • تحقیق علم و بنياد اخلاق

  تحقیق علم و بنياد اخلاق دانلود دانلود تحقیق با موضوع علم و بنياد اخلاق،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:يكى از پديده ‏هايى كه در انديشه اروپايى معاصر و، به تبع آن، انديشه عربى جلب…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان رایانش سبز و نقش ICT در محیط زیست

  پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان رایانش سبز و نقش ICT در محیط زیست دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان رایانش سبز و نقش ICT در محیط…

 • پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم

  پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم دانلود پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم با پلان رنگ آمیزی شده برای طرح 4 معماری، در 35 اسلاید.این پاورپوینت…

 • پاورپوینت آماده کلاسی با موضوع آناتومی و فیزیولوژی کلیه

  پاورپوینت آماده کلاسی با موضوع آناتومی و فیزیولوژی کلیه دانلود پاورپوینت آماده کلاسی با موضوع آناتومی و فیزیولوژی کلیه همه چیز در مورد آناتومی و فیزیولوژی کلیه در 19 اسلایدتوضیحات کامل و جامع با تصاویر واضح با نامگذاری و توضیح  …

 • تحقیق و پیشینه تحقیق مسئوليت بانك در قبال مشتري

  تحقیق و پیشینه تحقیق مسئوليت بانك در قبال مشتري دانلود فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 72 تاريخچه و روند شكل گيري بانكداري در ايران در حدود 10  الي 20 قرن پيش كه بانكها وجود نداشتند صرفي ها، علاوه بر كار…

 • پاورپوینت پرورش بز سانن

  پاورپوینت پرورش بز سانن دانلود پاورپوینت پرورش بز سانن دسته بندي : کارآفرینی » دام و طیور جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت پرورش بز سانن، در 51 اسلاید.این فایل شامل بررسی ویژگی های بز سانن به همراه مقایسه آن با بز…

 • COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN 20 CITIES

  COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN 20 CITIES دانلود ترجمه مقالات به همراه کلمات تخصصی موجود با رشته مرتبط با متنی روان و کتابی با کیفیت خارق العاده فراهم شده است.   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: COMPARATIVE…