صالحی برنامه‌ای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ندارد

مرداد ۲۸, ۱۳۹۶

[ad_1]

طبق اخبار رسیده، در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت خدیجه ربیعی در مخالفت با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی ارتباط خوبی با علما دارند که ظرفیت خوبی برای تصدی این وزارتخانه است فرهنگ شاخصه اصلی تمدن است با این شرایط حساسیت این وزارتخانه و وزیر مربوطه آن از سایر وزارتخانه ها بیشتر است.

وی گفت: وزیر پیشنهادی در برنامه های پیشنهادی خیلی خوب به چالش ها اشاره کرده اما راهکارهای مناسب را اعلام نکردند که چگونه می تواند قانون را حاکم کنند. اشاره نکردید چگونه با دستگاه های فرهنگی همپوشانی خواهید داشت تا موجب موازی کاری در حوزه فرهنگ نشود.

نماینده مردم بروجن گفت: درحال حاضر ارتباطات و تعاملات فرهنگی در عرصه بین المللی مناسب شان نظام نیست و انتظار داریم در بخش فرهنگی  برای ارتباط بین کشورهای فارسی زبان سازوکار عملی پیشنهاد دهید تا مفاخر ما را کشورهای بیگانه مصادره نکنند.

وی گفت: در برنامه‌های پیشنهادی شما درخصوص سیاست های ابلاغی رهبری ۴۹ درصد خلا وجود دارد. شما در فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگی چه برنامه ای دارید.

ربیعی گفت: در حمایت از شرکت های تولید کننده محصولات فرهنگی و نظارت بر سازوکار آنها چه برنامه ای دارید؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: با وجود تاکیدات رهبری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی شما هیچ برنامه ای برای مبارزه با مواد مخدر ارائه ندادید در حالی که مهمترین برنامه ها در این زمینه مربوط به وزارت فرهنگ است.

ربیعی گفت: درباره مقوله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برنامه ای ندارید، با وجود اینکه شما متولی بخش کتاب و کتابخوانی هستید در برنامه ارائه شده راهکاری برای توسعه فرهنگ کتابخوانی به خصوص در روستاها ندارید.

این نماینده مخالف خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های جامعه هنری عدم توجه کافی به هنرهای نمایشی مانند تئاتر و موسیقی است برنامه شما در این باره چیست.

ربیعی در پایان یادآور شد: از شما انتظار داریم در توضیحات خود درباره دیدگاهتان نسبت به مرجعیت فرهنگی توضیح دهید.

[ad_2]
لینک خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.