دور ریز مواد غذایی ایران معادل کل یارانه پرداختی است

مهر ۲۹, ۱۳۹۶

[ad_1]

طبق اخبار رسیده، سید محمد رضا موالی زاده پیش از ظهر امروز در نشست با خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: اساسا فرهنگ عمومی یک تعریف دارد؛ ارزش های پذیرفته شده و به کار بسته شده توسط آحاد جامعه است، کنش ها و واکنش های همگرای آحاد یک جامعه نسبت به یک موضوع، رویداد، پدیده و مسئله است. فرهنگ عمومی فصل مشترک باورها و رفتارهای آحاد یک جامعه است؛ فرهنگ عمومی در هر جامعه ای قابل پیش بینی است و می توان نوع تفکر مردم به هر موضوع در این زمینه را پیش بینی کرد.

وی گفت: چند سالی است که راهپیمایی اربعین شکل گرفته و در فرهنگ عمومی راهپیمایی عظیم در این ایام برای سال جاری قابل پیش بینی خواهد بود. شهید پروری و تکریم جایگاه شهدا نیز بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان هست و همیشه با حضور پرشکوه خود آن را به اثبات رسانده اند. مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی که در قالب انتخابات نمود پیدا می کند نیز از جمله مصادیق فرهنگ عمومی کشور است و حضور مردم در این رویداد مانند سایر شاخص ها قابل پیش بینی خواهد بود.

موالی زاده بیان کرد: در استان خوزستان، میهمان نوازی، خونگرمی، داد و ستد عاطفی و مهارت برقراری ارتباط با دیگران از جمله ویژگی های مثبت فرهنگ عمومی مردم است. اینکه مردم خوزستان این ویژگی های رفتاری مثبت را در حوزه های مختلف دارند یکی از وجوه مثبتی است که در بین آنها می بینیم. به میزانی که سلام در یک جامعه فراوانی پیدا می کند آن جامعه از ارتباطات عاطفی و سلامت بیشتر برخورد است که این مسئله نیز یکی از ویژگی های مثبت فرهنگ عمومی مردم خوزستان است.

فرهنگ عمومی نقاط ضعفی هم دارد

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه البته فرهنگ عمومی نقاط ضعفی هم دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: فرهنگ گفتگو، تعاون، کارآفرینی، مشارکت و مباحث مختلف دیگر باید در کشور تقویت شود. نیاز است که شورای فرهنگ عمومی در جایگاه خودش بنشیند؛ بنابراین پیشنویس برنامه چهار ساله شورای فرهنگ عمومی کشور را تدوین کردم. در این بین از دستگاه های مختلف و اعضای شورا پیشنهادات دیگر را هم گرفتیم.

موالی زاده عنوان کرد: هر دو هفته یک بار به صورت نوبتی جلسه کارگروه های شورای فرهنگ عمومی و خود شورا را برگزار می کنیم. اگر فرهنگ عمومی در جامعه کشور را به صورت تقویت نقاط مثبت و مرمت آسیب ها توسعه بدهیم آن وقت به یک فرهنگ عمومی بالنده دست پیدا کنیم. در این صورت زیرساخت های یک توسعه متوازن، پایدار و همه جانبه فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ عمومی حوزه باورها و فرهنگ مردم است، گفت: پرهیز از برگزاری همایش های بی اثر، بازدید از شهرستان ها، حضور در استان ها، ارتباط با بخش های مختلف، تأکید بر رویکرد جامع نگر، ارتباط گسترده با همه بخش ها به ویژه فرهنگ، ادب، هنر و رسانه برای پیشبرد اهداف از جمله مسائل درنظر گرفته شده در پیشنویس برنامه چهار ساله این شورا است.

موالی زاده با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ تعاون و کارآفرینی در کشور تأکید کرد: تقویت فرهنگ کار و سخت کوشی در جامعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی خیلی مهم و جزو پیش نیاز آن است؛ باید مهارت کار جمعی و تیمی را یاد گرفته و به آن بپردازیم.

نمی توان برای همه استانها یک نسخه پیچید

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه نمی توان نسخه واحدی را برای هر استانی پیچید، گفت: یک سری اولویت ها برای کل کشور یکسان است ولی برخی از شاخص ها برای هر استان اختصاصی است.

موالی زاده با اعلام این مطلب که دور ریز مواد غذایی در کشور معادل یارانه پرداختی در ایران است، خبر داد: فرهنگ مدارا و رواداری، گفتگو، پرهیز از قضاوت های شتاب زده (حتی در دین از این موضوع برحذر داشته شده ایم)، آسیب های اجتماعی، تبلیغ برای اینکه سادگی یک ارزش و چشم و هم چشمی یک ضدارزش است نیز از جمله شاخص های دیده شده در پیشنویس برنامه چهار ساله شورای فرهنگ عمومی کشور است.

وی گفت: استان خوزستان یکی از نقاطی است که بُن مایه های اصیل سنتی در آن وجود دارد و با این ظرفیت و پشتوانه تاریخی می توان خیلی بیشتر در زمینه آسیب های اجتماعی فعالیت کرد. مردم استان خوزستان مردمانی خوش اخلاق و خونگرم هستند؛ بنابراین باید تصویری متناسب با واقعیت این استان به کشور مخابره کنیم تا به جذب سرمایه و گردشگر کمک شود.

موالی زاده با تأکید بر لزوم تقویت هویت فرهنگی گفت: این ظرفیت در خوزستان وجود دارد که فرهنگ مصالحه را در خوزستان تقویت کنیم چون قومیت های مختلف در این استان ظرفیت هستند. این وفاق اجتماعی که در خوزستان همیشه وجود داشته که باید این ارتباطات اجتماعی را بین قومیت ها تقویت کنیم.

فرهنگ، حوزه دست چندم نیست

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: حوزه فرهنگ حوزه دست چندم نیست بلکه یک حوزه راهبردی است؛ درک این مسئله نیز از جمله مهمترین مسائل هست. همچنین قطعا اگر رویکرد ما اجتماعی نباشد و حضور میدانی نداشته باشیم که به نتیجه ای نمی رسیم. تربیت کودکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در برنامه چهار ساله این شورا به آن پرداخته ایم.

موالی زاده بیان کرد: واقعا نقش رسانه بسیار مهم و تأثیرگذار است، یعنی مردم و جامعه معنوی، دین دار و نیازمند نشاط اجتماعی داریم؛ بنابراین باید به وفاق و نشاط اجتماعی در کنار سایر مؤلفه های این چنینی بیشتر توجه داشته و تبدانیم چگونه قلم بزنیم.گفتگوی فی مابین خود را به صورت مستمر داشته باشید و برای بررسی مسائل به صورت ماهانه جلساتی را برگزار کنید.

وی با اشاره به تقویت ارتباطات رسانه با دانشگاه و حوزه ادامه داد: مطبوعات خوبی در خوزستان داریم که مورد مطالعه هم قرار می گیرند و به من واقعا از این ظرفیت ایجاد شده لذت می برم؛ ولی باید این ظرفیت را تقویت کرد.

موالی زاده خطاب به اهالی رسانه خوزستان گفت: مفاخر اجتماعی، فرهنگی، هنری و علمی خوزستان را معرفی کنید و تا زنده هستند از آنها تکریم شود. خوزستان استانی مهم و قطب رشد و توسعه است؛ این استان ظرفیت توسعه همه جانبه را دارد و مسئولان نیز در تلاش برای حل مشکلات استان هستند. باید همه در کنار یکدیگر به تقویت امید به زندگی و ارتباطات اجتماعی فعالیت کنیم.

[ad_2]
لینک خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.