دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی و سلامت روان

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی و سلامت روان

دانلود

سلامت روانتودور
(1996) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می کند. سلامت روان شامل:
توانایی زندگی کردن همراه با شادی، بهره وری و بدون وجود دردسر است. سلامت
روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی گری از روابط انسان با خود، جامعه و
ارزش هایش است و نمی توان آن را جدای از سایر پدیده های چند عاملی فهمید
که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می پردازد، می سازند. سلامت
روان، شیوه سازگاری آدمی با دنیاست، انسان هایی که موثر، شاد و راضی هستند
و حالت یکنواختی خلقی رفتار ملاحظه گرانه و گرایش شاد را حفظ می کنند.
سلامت روان عنوان و برچسبی است که دیدگاه ها و موضوعات مختلف  مانند: عدم 
وجود علایم احساسات مرتبط با بهزیستی اخلاقی و معنوی و مانند آن را در بر
می گیرد. برای ارائه یک تئوری در مورد سلامت روان، موفقیت برون روانی
کافی نیست باید سلامت درونی روانی را به حساب آوریم. سلامت روان ظرفیت رشد
و نمو شخصی می باشد. و یک موضوع مربوط به پختگی است. سلامت روان یعنی
هماهنگی بین ارزش ها، علایق ها و نگرش ها در حوزه عمل افراد و در نتیجه
برنامه ریزی واقع بینانه برای زندگی و تحقق هدفمند مفاهیم زندگی است.
سلامت روان، سلامت جسم نیست بلکه به دیدگاه و سطح روانشناختی ارتباطات
فرد، محیط اشاره دارد. بخش مرکزی سلامت، سلامت روان است زیرا تمامی
تعاملات مربوط به سلامتی به وسیله روان انجام می شود. سلامت روان ظرفيت كامل زندگي كردن به شيوه اي است كه ما را قادر به درك ظرفيتهاي طبيعي خود مي كند و به جاي جدا كردن ما از ساير انسانهايي كه دنياي ما را مي سازند، نوعي وحدت بين ما و ديگران بوجود مي آورد .سلامت روان، توانايي عشق ورزيدن و خلق كردن است، نوعي حس هويت بر تجربه خود به عنوان موضوع و عامل قدرت فرد، كه همراه است با درك واقعيت درون و بيرون از خود و رشد واقع بيني و استدلال (آقاجانی و اسدی نوقابی، 1381).2-1-2-1 تعریف سلامت روان:1پیش
از پرداختن به تعریف سلامتی روان لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه
واژه ی« بهداشت روانی» و«سلامت روانی» و « بهزیستی روانی2»گر چه دارای
معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می روند (هرشن سن3 و
پاور4، 1988، ترجمه منشی طوسی، 1374).کارشناسان
سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می کنند: «سلامت
فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح
محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و
مناسب (میلانی­فر، 1376).بهداشت
روانی یک زمینه تخصصی در محدوده ی روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت
روان بوسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی، کنترل عوامل موثر در
بروز بیماریهای روانی، تشخیص زودرس بیماریهای روانی، پیشگیری از عوارض ناشی
از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح
انسانی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش
منطقی با پیش آمدهای زندگی (میلانی فر، 1376).سلامت
روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن
گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است. عمر طولانی
تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماریهای مهلک با کشف آنتی
بیوتیک ها و پیشرفتهای علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی
تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان
دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می دهد. چنین مفهومی نیازمند
تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و
معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از
دیگران و از محیط تاثیر می گیرد و بر آنها تاثیر می گذارد. بنابراین سلامت
روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می
کند که فرد با خود وسبک زندگی اش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع، تصور
براین است که فرد باید بر زندگی اش کنترل داشته باشد وفقط در چنین حالتی
است که می توان آن قسمت هایی را که در باره ی خود یا زندگی اش مساله ساز
است تغییر دهد(هرشن سن و پاور،1988، ترجمه منشی طوسی،1374 ).    یهودا ( 1959؛ منشی طوسی،1374 ) مواردی را برای تعریف سلامت روانی ارائه کرد:الف) نگرش مثبت به خود                                       ب) میزان رشد، تحول و خودشکوفاییج) عملکرد روانی یکپارچه                                      د) خود مختاری یا استقلال شخصیه) درک صحیح از واقعیت                                     و) تسلط بر محیطدیگران
نیز موارد دیگری را ارائه دادند ولی از نظر اسمیت1(1961؛ از منشی طوسی،
1374 ) همه ی این موارد، مفاهیم اصلی یکسان را برداشتند. بنابراین وی
پیشنهاد کرد به جای شمردن اینگونه موارد بهتر است ابعاد بهداشت روانی بر
اساس اصول زیر انتخاب شود:الف) نشان دادن ارزش های مثبت بشری                 ب) داشتن قابلیت اندازه گیری و تشخیصج) داشتن ارتباط با نظریه های شخصیت            د) مرتبط بودن با بافت های اجتماعی که برای آن تعریف و مشخص شده اند.به
این ترتیب، متخصصان بعدی کارشان را روی مفاهیمی کلی از قبیل بهنجار بودن
یا بهزیستی متمرکز کردند. امروزه مفهوم مقابله2 به منزله ملاک سلامت روانی
به نوشته های رشته های تخصصی گوناگون بهداشت روانی راه یافته است(هرشن سن
و پاور،1988، ترجمه منشی طوسی، 1374). بعضی از محققان معتقدند سلامت
روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می تواند با جامعه
کنار بیاید. سلامت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالمتر و تطابق
اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه است (کاپلان و سادوک،  1999، ترجمه
پور افکاری ،1376). سازمان
بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با
دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی، و حل مناسب و منتطقی
تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها
ترکیبی متعادل به وجود آورد، می داند. طبق تعریفی که این سازمان ارائه می
دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی، تامین سلامت روان است تا به مدد آن بتواند
قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد. در واقع، بهداشت روانی مبتنی بر سه
پایه است:                                                    
                                                                                   الف) حفظ و تامین سلامت روانب) ریشه کن ساختن عوامل بیماری زا و پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای روانیج) ایجاد زمینه ی مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آن­ها (آزاد، 1378).    
به طور کلی شخص دارای سلامت روان می تواند با مشکلات دوران رشد روبرو شود
و قادر است در عین کسب فردیت با محیط نیز انطباق یابد. به نظر می رسد
تعریف رضایت بخش از سلامت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس مثبت و
سازگاری موفقیت آمیز و رفتار شایسته مطلوب است. بنابراین هرگونه ملاکی که
به عنوان اساس سلامتی در نظر گرفته می شود باید شامل رفتار بیرونی و
احساسات درونی باشد(بنی جمال و واحدی، 1370).   فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 49مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتریهمراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متنپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیمنابع فارسی کاملمنابع انگلیسی کامل

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سازگاری زناشویی و سلامت روان سازگاری زناشویی سلامت روان

فرمت Word قابل ویرایش
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد مشاهده:
875
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:170
کیلوبایت

 • پاورپوینت کتاب و درس فصل چهارم درمان های وجودی رولو می

  پاورپوینت کتاب و درس فصل چهارم درمان های وجودی رولو می دانلود دانلود پاورپوینت کتاب و درس فصل چهارم درمان های وجودی رولو می جهت رشته روانشناسی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه های کامپیوتری

  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه های کامپیوتری دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه های کامپیوتری   مکان کارآموزی:شرکت فن آوران پیشرو پاسارگاد   مقدمه:…

 • بررسي تأثيرات كاربرد فن آوري اطلاعات بر توانمد سازي شغلي كاركنان

  بررسي تأثيرات كاربرد فن آوري اطلاعات بر توانمد سازي شغلي كاركنان دانلود توضیحات:این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری (پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي) می باشد. کسانی که درس سمینار در مدیریت یا دفاع از…

 • پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط خلاقیت سازمانی و تسهیم دانش با رفتار شهروندی کارکنان

  پروپوزال آماده ارشد مدیریت ارتباط خلاقیت سازمانی و تسهیم دانش با رفتار شهروندی کارکنان دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 24 شامل:…

 • پاور پوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي

  پاور پوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي دانلود پاور پوینت شناسائي گونه هاي  علف هاي هرز اموزشكده كشاورزي           مقدمه  علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي…

 • دانلود کتاب الله شناسی - جلد 2 تألیف علامه طهرانی

  دانلود کتاب الله شناسی - جلد 2 تألیف علامه طهرانی دانلود خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببین.این دوره در سه مجلد است و اصل‌ این‌ مباحث‌ یکدوره‌ تفسیر آیۀ مبارکۀ «اللَهُ نُورُ السَّمَـاواتِ وَ الارض» است‌ که‌ تا «وَ اللَهُ بِکُلِّ…

 • اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی

  اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی دانلود اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی دسته: کامپیوتر بازدید: 6 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 235 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 345 فهرست مطالب فصل اول نمایش داده ها در کامپیوتر…

 • فراشناخت در روانشناسی و مولفه های آن

  فراشناخت در روانشناسی و مولفه های آن دانلود هدف از این تحقیق فراشناخت در روانشناسی و مولفه های آن می باشد.     فراشناخت آگاهی فرد از دانسته ها و ندانسته های خود را شامل می شود. .لاول ( 1998 )…

 • دانلود فایل DEM استان اردبیل

  دانلود فایل DEM استان اردبیل دانلود فایل DEM استان اردبیل   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود فایل DEM استان اردبیل فایل DEM استان اردبیل دانلود فایل DEM استان اردبیل فایل DEM استان اردبیل دسته بندی: برنامه نویسی » گوناگون…

 • دانلود پاورپوینت آميزه هاي بازاريابي

  دانلود پاورپوینت آميزه هاي بازاريابي دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آميزه هاي بازاريابيفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن   آمیزه بازاریابی به عنوان ابزار مؤثر بنگاه اقتصادی در تحت تاثیر قرار دادن مشتریان، و توفیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی و ابعاد آن 78 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی و ابعاد آن 78 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد کمال گرایی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل 78 صفحه می باشد. در بخش اول (چارچوب)…

 • دانلود پاورپوینت تعریف استراتژی های مدیریت

  دانلود پاورپوینت تعریف استراتژی های مدیریت دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تعریف استراتژی های مدیریت فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 38تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه   فهرست مطالب:  تعریفمراحلاستراتژیالگو جامعانواع استراتژیمنابع   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود…

 • اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند

  اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند دانلود فهرست مطالب مقدمه: 2 نشانه های اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند. 4 عوامل خطر. 4 نگرانی های اجتماعی.. 5 اختلال تعامل اجتماعی بی قبد و بند در بزرگسالی.. 5 درمان…

 • دانلود فایل پیچ مغزی 9

  دانلود فایل پیچ مغزی 9 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریکقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 914   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریک…

 • محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

  محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها دانلود محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاتعداد صفحات : 122 صفحهفرمت محصول : wordچکیدهاز دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه…

 • پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین

  پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین دانلود پروژ مناسب برای درس تئوری جامع ماشین دسته: برق بازدید: 7 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 8739 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 پروژه مناسب برای درس تئوری جامع ماشین همراه با…

 • پاورپوینت بررسی معماری مرکز خرید چند منظوره KUlturbau

  پاورپوینت بررسی معماری مرکز خرید چند منظوره KUlturbau دانلود بررسی معماری مرکز خرید چند منظوره KUlturbau تعداد اسلاید : 18 در این فایل مرکز خرید چند منظوره KUlturbau مورد تحلیل قرار گرفته است  فهرست مطالبمساحت فضاموقعیت بنامعمار اثر تقسیم بندی فضاهاریز فضاهانمای ساختمان پلان…

 • مفهوم برنامه درسی و تاریخچه برنامه ریزی درسی

  مفهوم برنامه درسی و تاریخچه برنامه ریزی درسی دانلود دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی مفهوم برنامه درسی و تاریخچه برنامه ریزی درسی   آپدیتها: 1.تاریخچه و بررسی برنامه ریزی درسی مقطع ابتدایی در ایران 17 صفحه 2.برنامه ریزی…

 • پاورپوینت حسابداری اجتماعی

  پاورپوینت حسابداری اجتماعی دانلود پاورپوینت حسابداری اجتماعی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت حسابداری اجتماعی، در حجم 25 اسلاید همراه با توضیحات کامل.این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " حسابداری اجتماعی " می باشد که…

 • ماهیت مدارس هوشمند و پیشینه هوشمندسازی مدارس در ایران و جهان

  ماهیت مدارس هوشمند و پیشینه هوشمندسازی مدارس در ایران و جهان دانلود هدف از این تحقیق ماهیت مدارس هوشمند و پیشینه هوشمندسازی مدارس در ایران و جهان می باشد.       در دهه‌هاي اخير، گستره فعاليت در زمينه آموزش…

 • خلاصه کتاب نظريه‌های كلان جامعه‌شناختی و تجزيه و تحليل سازمان

  خلاصه کتاب نظريه‌های كلان جامعه‌شناختی و تجزيه و تحليل سازمان دانلود خلاصه کتاب نظريه‌های كلان جامعه‌شناختی و تجزيه و تحليل سازمان دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:خلاصه کتاب نظريه‌های كلان جامعه‌شناختی و تجزيه و تحليل…

 • پاورپوینت مفاهیم و اصطلاحات برند

  پاورپوینت مفاهیم و اصطلاحات برند دانلود پاورپوینت مفاهیم و اصطلاحات برند دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت مفاهیم و اصطلاحات برند، در 39 اسلاید.بخشی از متن:رقابت برند را می توان به عنوان رقابت بین شرکت…

 • بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر روی اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی کوپلیمره

  بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر روی اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی کوپلیمره دانلود بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر روی اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی کوپلیمرهای استایرن و بوتادین برای تشکیل لاستیک SBR…

 • دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی

  دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت تاریخ علوم و تمدن اسلامیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  استعمار فرهنگی غرب و ضعف مابه نظر می رسد جامعه ما علیرغم…

 • دانلود پاورپوینت شهر شاد

  دانلود پاورپوینت شهر شاد دانلود دانلود پاورپوینت شهر شاد دسته: شهرسازی بازدید: 11 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 6299 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 این پاورپوینت در 39 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک…

 • پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو

  پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو دانلود آشنایی با پروتکل ارتباطی CAN و کاربرد آن در خودرو       چکیده  امروزه در صنعت هر قسمت کنترلی در یک  دستگاه ، به تنهایی نمی تواند عملکرد مناسبی داشته…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید برس سر و شانه پلاستیکی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1388 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 پروژه…

 • دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضی

  دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شگفتی های ریاضیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 12پاورپوینت کامل و آماده ارائه  چکیده محتوای فایل از نقطه نظر ریاضی: چه چیزی معادل 100% است؟ 100٪ به چه معنی است؟ چگونه می توان…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

  پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر اسفندیار سعادت، با عنوان…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه

  نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 427 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه (واقع در استان کردستان) مشخصات سیستم تصویر…

 • فروریختن ساختمان به دلیل آتش سوزی

  فروریختن ساختمان به دلیل آتش سوزی دانلود تاثیر آتش روی کج ومعوج شدن وفرو ریختن مرحله به مرحله دراین مقاله توضیح داده شده است آنچه که درساختمان پلاسکواتفاق افتاد   پرداخت و دانلود برچسب ها: آتش فروریختن مرحله به مرحله…

 • دانلود پاورپوینت نقد و بررسی استراتژی اقیانوس آبی

  دانلود پاورپوینت نقد و بررسی استراتژی اقیانوس آبی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت نقد و بررسی استراتژی اقیانوس آبیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت…

 • لیست شرکتهای پخش مواد غذایی اصفهان

  لیست شرکتهای پخش مواد غذایی اصفهان دانلود توضیحات:این فایل شامل لیست شرکتهای پخش مواد غذایی و شوینده استان اصفهان و توابع آن همراه با تلفن و اسم مدیریت و موبایل ایشان و همینطور با چه شرکتهایی کار می کنند می…

 • سرویس منوال پرینتر اچ پی جوهر افشانHP business inkjet 3000

  سرویس منوال پرینتر اچ پی جوهر افشانHP business inkjet 3000 دانلود سرویس منوال پرینترهای اچ پی جوهر افشان سری ۳۰۰۰hp business inkjet printer 3000, 3000n, 3000dtn service manualقالب فایل: pdfزبان: انگلیسیتعداد صفحات: ۴۱۶حجم فایل: ۳۸ مگابایت   دانلود برچسب ها:…

 • تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران

  تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران دانلود ژئوپلیتیک شیعه، تمام ایران، اکثریت عراق و یمن و برخی کشورهای خلیج فارس مانند بحرین و منطقه شرق عربستان…