بخش مهمی از معضلات اقتصادی کشور ریشه فرهنگی دارند

بهمن ۸, ۱۳۹۶

[ad_1]

براساس خبرها، برنامه رادیویی ضیافت با موضوع تدوین پیوست فرهنگی برای طرح های کلان کشور با حضور حسن بنیانیان مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

بنیانیان در ابتدای این برنامه گفت: بخش مهمی از معضلات اقتصادی در ظاهر اقتصادی است ولی ریشه های فرهنگی جدی دارد و تا زمانیکه شناخته نشود و دستگاه های ذی ربط به سهم خود وظایف را عملیاتی نکنند، موانع مهم توسعه اقتصادی تداوم نخواهد یافت.

وی گفت: در بسیاری موارد اذهان با مواجهه با مقوله فرهنگ به سمت ابزارهای فرهنگی از جمله شعر و کتاب می رود؛ اما فرهنگ در [مقوله پوست فرهنگی] شامل نظامی از الگوهای رفتاری پایدار است که تصمیمات از آن متاثر می شود یا بعضا به صورت موانع ایجاد مزاحمت می کند.

بنیانیان این نوع تلقی از فرهنگ را دارای فرصت و تهدیداتی دانست و گفت: طرح ها و پروژه های کلان بر مقوله های فرهنگی اثر می گذارد که گاه مثبت و گاه منفی است و همه افراد جامعه درگیر این پدیده هستند و اعتقادات و ارزش های [دینی و ذهنی آن ها] در تصمیم گیری های اقتصادی روزمره آن ها مداخله دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه بخشی از مقولات فرهنگی از جمله پرهیز دادن از دروغ، روی منبر و توسط وعاظ فرهنگ سازی می شود، گفت: به عنوان مثال در بانک ها [با ادعای اسلامی بودن] باید به مشتریان راستگو پاداش دهند؛ نه هر کس مهارت بیشتری در دروغ گویی داشته باشد مالیات کمتری بپردازد.

وی در پایان گفت: در بسیاری روابط اجتماعی، اگر افراد صادقانه رفتار کنند، در موارد بسیاری مجازات می شوند. این کارکردهای فرهنگی دست به دست هم می دهد و عزیزانی که کاندیدای مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری می شوند، بجای اینکه صادقانه با مردم سخن بگویند، همواره به دروغ گویی می پردازند. آسیب هایی در فرهنگ ما برای پیشرفت اقتصادی وجود دارد. بیش از ۴ میلیون دانشجو درپی مدرک هستند ولی از خود نمی پرسند قرار است کدام مشکل جامعه را حل کنند!

[ad_2]
لینک خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Tags ;

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.